ECU

واحد کنترل موتور، مدارات الکترونیکی هستند که فرآیند کنترل و تنظیم عملکردهای خودکار را در وسایل نقلیه به عهده می گیرند. واحد کنترل موتور یا (ECU) سیستمی تعبیه شده در قسمت الکترونیک خودرو است که یک یا چند سیستم الکتریکی یا زیر سیستم را در یک وسیله نقلیه کنترل می‌کند. در واقع ECU به یک واحد کنترل الکترونیکی گفته می‌شود، که جزئی از هر سیستم مکاترونیکی خودرو می‌باشد و فقط برای کنترل موتور ساخته نشده است. انواع  ECUها شامل ماژول کنترل موتور (ECM)، ماژول کنترل نیرو (PCM)، ماژول کنترل انتقال (TCM)، ماژول کنترل ترمز (BCM یا EBCM)، ماژول کنترل مرکزی (CCM)، ماژول زمان‌بندی مرکزی (CTM)، …

ادامه مطلب »