لیست BOM

لیست مواد یا قطعات BOM لیست اجزا یا ساختار محصول (گاهی اوقات بیل مواد ، BOM ) لیستی از مواد اولیه ، زیر مجموعه ها ، مجموعه های میانی ، زیر قطعات ، قطعات و مقادیر هر یک برای تولید یک محصول نهایی است. . BOM ممکن است برای ارتباط بین شرکای تولیدی یا محدود به یک کارخانه تولید واحد استفاده شود. لیست مواد غالباً به سفارش تولید گره خورده است که صدور آن ممکن است برای اجزای موجود در لیست مواد موجود در انبار و اجزای لازم برای اجزای موجود در انبار رزرو ایجاد کند. BOM می تواند شامل مواد استفاده شده در طراحی …

ادامه مطلب »